Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
Ngày:27/05/2021

Thông báo ngày 27/5/2021

Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty SDU tại phiên họp ngày 24/5/2012
Ngày:25/05/2012
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và Điều lệ sửa đổi năm 2013
Ngày:03/07/2013
Thông báo tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2013
Ngày:06/04/2013
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu Chứng khoán
Ngày:05/03/2013
CTCP ĐTXD-PT đô thị Sông Đà tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình của tập thể và cá nhân BCH Đảng bộ CT thực hiện Nghị quyết TW 4
Ngày:04/12/2012

Ngày 27/11/2012, Đảng ủy Công ty cổ phần Đâu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà

 

Chào bán, chuyển nhượng căn hộ tại Dự án khu dịch vụ thương mại và nhà ở tại 25 Tân Mai -HN
Ngày:25/06/2012

Dự án khu dịch vụ thương mại và nhà ở tại 25 Tân Mai nằm trên trục đường Tân Mai

Chào bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở tại DA Nam An Khánh – HN
Ngày:25/06/2012

Hiện tại Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển Đô thị Sông Đà đang có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở