Tổng công ty Sông Đà hướng tới tập đoàn kinh tếTheo báo cáo của Tổng công ty Sông Đà (Bộ Xây dựng), tổng giá trị sản xuất - kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2009 ước đạt 20.870 tỷ đồng, vượt 270 tỷ đồng so với kế hoạch năm và tăng 13% so với năm 2008.

Trong đó, kinh doanh xây lắp ước đạt 10.181 tỷ đồng, tăng 10%; kinh doanh sản phẩm công nghiệp ước đạt 4.399 tỷ đồng, tăng 25%; kinh doanh các dịch vụ khác ước đạt 6.291 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2008.
Điều đáng ghi nhận là, mặc dù chịu không ít ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng doanh thu năm 2009 dự kiến vẫn tăng 11% so với 2008, đạt 17.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước đạt 900 tỷ đồng, tăng 51% so với 2008. Thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên ước đạt 4,1 triệu đồng/tháng (so với mức 3,6 triệu đồng của năm 2008).


Tính đến cuối năm 2009, tổng tài sản của Tổng công ty Sông Đà ước đạt 31.500 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2008.


Trong năm 2009, Tổng công ty Sông Đà đã hoàn thành mục tiêu tiến độ, đảm bảo chất lượng xây lắp các công trình trọng điểm, như Thủy điện Sơn La, Sê San 4..., hoàn thành mục tiêu chống lũ Xêkaman 3, Nậm Chiến, Sê San 4, Bản Vẽ, Hương Sơn..., đồng thời phát điện các tổ máy của Thủy điện Bình Điền, Nậm Ngần và đưa trạm nghiền Hợp Phước thuộc Dự án Nhà máy Xi măng Hạ Long vào sản xuất...


Với kết quả đã đạt được trong năm qua, bước sang năm 2010, Tổng công ty Sông Đà đặt mục tiêu tổng giá trị sản xuất - kinh doanh đạt 23.700 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2009, trong đó, giá trị xây lắp 11.100 tỷ đồng, kinh doanh công nghiệp 7.800 tỷ đồng, kinh doanh khác 4.800 tỷ đồng. Phấn đấu đạt mức doanh thu 19.500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận 1.000 tỷ đồng, đầu tư 7.600 tỷ đồng, nâng thu nhập bình quân của cán bộ - công nhân viên lên 4,5 triệu đồng/tháng.


Đối với các sản phẩm sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng, Tổng công ty đặt mục tiêu sản xuất 1.556 triệu KWh điện, 1.629.000 tấn xi măng, 200.000 tấn thép xây dựng, 240.000 tấn phôi thép.


Tổng công ty tiếp tục đảm bảo mục tiêu, tiến độ các công trình trọng điểm, như đảm bảo công tác chống lũ an toàn cho các công trình thuỷ điện Nậm Chiến, Xêkaman 3, Xêkaman 1, Hủa Na. Sẽ kết thúc thu công RCC đối với công trình thủy điện Sơn La vào tháng 8/2010, hoàn thành công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị để tích nước vào tháng 5/2010 để phát điện tổ máy 1 vào quý IV/2010.


Tiến hành khởi công Quốc lộ 3 Hà Nội - Thái Nguyên vào quý IV/2010, khởi công Thủy điện Sê Kông 3, Thủy điện Xêkaman 1 vào tháng 12/2010, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và bán hàng theo phân kỳ đầu tư đối với Dự án Khu đô thị Nam An Khánh.


Đối với công tác đầu tư, Tổng công ty sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ các dự án đang thực hiện đầu tư, như Thủy điện Nậm Chiến, Xêkaman 3, Hương Sơn, hoàn thành và đưa vào vận hành, khai thác một số dự án thủy điện, như Hương Sơn, Trà Xom, Sử Pán 2.


Riêng về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tập đoàn, Tổng công ty sẽ triển khai trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tập đoàn, đồng thời xây dựng, ban hành các quy định, quy chế quản lý của Tập đoàn.


Năm 2010, Tổng công ty sẽ tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp gia nhập Tập đoàn từ Bộ Xây dựng, cơ cấu lại vốn đầu tư của công ty mẹ tại các công ty con, công ty liên kết hiện có để hình thành các công ty con của Tập đoàn, thực hiện việc đầu tư góp vốn để thành lập mới các công ty con, công ty liên kết hoạt động ở những lĩnh vực cần thiết, hiệu quả hơn, phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn.

 

Stockbiz
Nguồn từ báo Sông Đà