Thông báo tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2012
Ngày:11/05/2012

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà, trân trọng kính mời Quý cổ đông

Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội 2011
Ngày:28/07/2011

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Công ty SDU xây dựng khu đô thị sinh thái Sông Đà - Hòa Bình nằm trên trục Đại lộ Thăng Long kéo dài
Ngày:26/08/2010

Ngày 30 tháng 7 năm 2010 UBND Tỉnh Hòa Bình có văn bản số 1126/UBND – ĐT

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và Điều lệ sửa đổi năm 2013
Ngày:03/07/2013
Thông báo tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2013
Ngày:06/04/2013
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu Chứng khoán
Ngày:05/03/2013
Chào bán, chuyển nhượng căn hộ tại Dự án khu dịch vụ thương mại và nhà ở tại 25 Tân Mai -HN
Ngày:25/06/2012

Dự án khu dịch vụ thương mại và nhà ở tại 25 Tân Mai nằm trên trục đường Tân Mai

Chào bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở tại DA Nam An Khánh – HN
Ngày:25/06/2012

Hiện tại Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển Đô thị Sông Đà đang có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở