UBND Tỉnh Hòa Bình phê duyệt nhiệm vụ QH 1/500 dự án Khu đô thị mới Sông Đà – Hòa Bình tại TP Hòa Bình - Tỉnh Hòa BìnhCăn cứ vào văn bản số 1126 ngày 30 tháng 7 năm 2010 của UBND Tỉnh Hòa Bình về việc giao cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Sông Đà – Hòa Bình tại thành phố Hòa Bình – Tỉnh Hòa Bình.

Ngày 6/8/2010 UBND Tỉnh Hòa Bình đã có Quyết định số: 1287/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch 1/500 dự án khu đô thị mới Sông Đà – Hòa Bình tại Thành Phố Hòa Bình – Tỉnh Hòa Bình với quy mô diện tích khoảng 220 ha.

Dự án khu đô thị mới Sông Đà – Hòa Bình nằm tại trung tâm Thành Phố Hòa Bình - quy mô dân số 49.500 người,với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội hoàn chỉnh đồng bộ kết hợp các thảm cây xanh và mặt nước, có các khu vui chơi – thể thao – giải trí kết hợp dịch vụ công cộng và dịch vụ thương mại phục vụ cộng đồng dân cư. Tạo ra một không gian sống hiện đại, thân thiện với môi trường, đạt tiêu chuẩn Khu đô thị mới chất lượng cao.