Lễ kết nạp Đảng viên mớiNgày 3 tháng 6 năm 2010, Chi bộ Cơ quan Cty CP ĐTXD & PT Đô thị Sông Đà đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho 2 quần chúng ưu tú là đồng chí Nguyễn Trọng Phước – Phó Tổng giám đốc Công ty, đồng chí Hồ Phương Sử - Chuyên viên BQL DA Sông Đà – Hà Nội.

Tới dự buổi lễ kết nạp đảng viên mới có đồng chí Hoàng Văn Anh - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty, cùng toàn thể đảng viên Chi bộ  Cơ quan Công ty và các quần chúng tích cực.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Văn Anh nhấn mạnh: “Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ cần nêu cao tinh thần của người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; thường xuyên quan tâm, giúp đỡ các đồng chí đảng viên mới trong thời gian dự bị nhất là các đồng chí được phân công giúp đỡ; các đồng chí đảng viên mới cần giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên, tích cực đóng góp xây dựng Công ty ngày càng phát triển, là tấm gương để các quần chúng noi theo, để ngày càng nhiều CBCNV Công ty phấn đấu trở thành đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam”.

Đồng chí Hoàng Văn Anh - Bí Thư Đảng ủy Công ty

Đồng chí Nguyễn Trọng Phước đọc đơn xin vào đảng

Đồng chí Hồ Phương Sử đọc đơn xin vào Đảng

Đ/c Nguyễn Trọng Phước đọc lời tuyên thệ trước cờ Đảng.

Đồng chí Hoàng Văn Anh - Bí Thư Đảng ủy Công ty

trao Quyết định kết nạp Đảng viên.

Đảng viên Chi bộ CQ và các quần chúng tích cực tại buổi lễ.