Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thi Sông Đà ủng hộ người cao tuổi nghèo tỉnh Hòa BìnhThực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát huy vai trò của người cao tuổi; đồng thời hưởng ứng phát động của Trung ương MTTQ Việt Nam về việc kêu gọi mọi người dân, gia đình người cao tuổi, cộng đồng xã hội và Nhà nước cùng tham gia chăm sóc người cao tuổi về vật chất và tinh thần; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động trợ giúp người cao tuổi.

Ngày 31 tháng 12 năm 2009, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà đã ủy hộ quỹ áo ấm, tặng người cao tuổi nghèo tỉnh Hòa Bình 100.000.000 đồng


Một số hình ảnh buổi làm việc Lãnh đạo Công ty