Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024
Ngày:17/04/2024
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
Ngày:27/05/2021

Thông báo ngày 27/5/2021

NHẬN Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền SH nhà ở và TS khác gắn liền với đất (đợt 1 và 25 hộ tiếp theo)
Ngày:21/11/2014

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác găn liền với đất tại dự án Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông (đợt 1 và 25 hộ tiếp theo của đợt 1)

Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty SDU tại phiên họp ngày 24/5/2012
Ngày:25/05/2012
Thông báo tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2012
Ngày:11/05/2012

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà, trân trọng kính mời Quý cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024
Ngày:17/04/2024

Ngày đăng ký cuối cùng 08/5/2024

Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Cty CP ĐTXD&PT Đô thị Sông Đà
Ngày:16/06/2023
Cho thuê hoặc bán tầng Thương mại dịch vụ - Tòa nhà SDU
Ngày:27/05/2015

Cho thuê hoặc bán tầng TMDV - Dự án Tòa nhà SDU - 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội