NHẬN Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền SH nhà ở và TS khác gắn liền với đất (đợt 1 và 25 hộ tiếp theo)
Ngày:21/11/2014

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác găn liền với đất tại dự án Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông (đợt 1 và 25 hộ tiếp theo của đợt 1)

Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty SDU tại phiên họp ngày 24/5/2012
Ngày:25/05/2012
Thông báo tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2012
Ngày:11/05/2012

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà, trân trọng kính mời Quý cổ đông

Công ty SDU xây dựng khu đô thị sinh thái Sông Đà - Hòa Bình nằm trên trục Đại lộ Thăng Long kéo dài
Ngày:26/08/2010

Ngày 30 tháng 7 năm 2010 UBND Tỉnh Hòa Bình có văn bản số 1126/UBND – ĐT

Thông báo tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2010
Ngày:11/04/2010

HĐQT Cty CP ĐTXD & PTĐT Sông Đà, trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2010

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thi Sông Đà ủng hộ người cao tuổi nghèo tỉnh Hòa Bình
Ngày:03/03/2010

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát huy vai trò của người cao tuổi...

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
Ngày:19/06/2020

Trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2020
Ngày:28/05/2020