Thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ
Ngày:30/06/2021
Thông báo dừng triển khai xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
Ngày:29/06/2021
Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
Ngày:19/06/2021

19/6/2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
Ngày:27/05/2021

Thông báo ngày 27/5/2021

NHẬN Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền SH nhà ở và TS khác gắn liền với đất (đợt 1 và 25 hộ tiếp theo)
Ngày:21/11/2014

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác găn liền với đất tại dự án Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông (đợt 1 và 25 hộ tiếp theo của đợt 1)

Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty SDU tại phiên họp ngày 24/5/2012
Ngày:25/05/2012
Thông báo tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2012
Ngày:11/05/2012

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà, trân trọng kính mời Quý cổ đông

Công ty SDU xây dựng khu đô thị sinh thái Sông Đà - Hòa Bình nằm trên trục Đại lộ Thăng Long kéo dài
Ngày:26/08/2010

Ngày 30 tháng 7 năm 2010 UBND Tỉnh Hòa Bình có văn bản số 1126/UBND – ĐT