Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà tuyển dụng tháng 2/2017
Ngày:09/02/2017
Công Ty Cổ Phần ĐTXD Và PT Đô Thị Sông Đà tuyển dụng tháng 8/2011
Ngày:18/08/2011

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà là một đơn vị thành viên của Tập đoàn Sông Đà

Cơ hội việc làm cho các ứng viên muốn làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp tại SDU
Ngày:16/08/2011

Công ty Cổ phần ĐTXD  và PT đô thị Sông Đà cần tuyển Kỹ sư  kết cấu, Giám đốc BQL Dự án

Công ty Cổ phần ĐTXD và PT đô thị Sông Đà tuyển dụng
Ngày:20/12/2010

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà là một đơn vị thành viên của Tập đoàn Sông Đà