TCT Sông Đà tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2009 cho Công ty CP ĐTXD & PT Đô thị Sông Đà 

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà vinh dự được Tổng công ty Sông Đà tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2009, ông Hoàng Văn Anh – Tổng giám đốc Công ty được nhận danh hiệu Cán bộ quản lý giỏi năm 2009.

Ngày 25 tháng 01 năm 2010 Tổng công ty Sông Đà đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2009 và triển khai kế hoạch năm 2010.

Theo báo cáo tại Hội nghị tổng kết năm 2009 Tổng Công ty Sông Đà tiếp tục khẳng định thương hiệu là đơn vị số 1 của ngành Xây dựng, đặc biệt là các lĩnh vực xây dựng thủy điện, công nghiệp và giao thông. Tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 20.870 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch và tăng 13% so với năm 2008; thực hiện doanh thu 18.715 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch và tăng 21% so với năm 2008; lợi nhuận trước thuế 2055 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 1.452 tỷ đồng, đạt 182% kế hoạch năm và tăng 99% so với năm 2008. Tạo việc làm ổn định cho 28.600 công nhân với thu nhập bình quân đạt 4,3 triệu đồng người/năm. Tổng tài sản đạt 33.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 11.500 tỷ đồng, vốn điều lệ thực góp 3.928 tỷ đồng... Hầu hết các Công ty con và Công ty liên kết đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đặc biệt có nhiều đơn vị đạt lợi nhuận cao như Thép Việt - Ý, Sông Đà 9, Thủy điện Cần Đơn, Sông Đà 10, Tài chính Sông Đà...

Tại Hội nghị Tổng công ty Sông Đà cũng đã trao thưởng cho các đơn vị và cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2009, trong đó có Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà đã vinh dự được Tổng công ty Sông Đà tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2009, ông Hoàng Văn Anh – Tổng giám đốc Công ty được nhận danh hiệu Cán bộ quản lý giỏi năm 2009.

Năm 2010, Tổng Công ty Sông Đà đặt mục tiêu: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 23.700 tỷ, tăng trưởng 14% so với năm 2009. Doanh thu 20.500 tỷ; nộp ngân sách nhà nước 1.000 tỷ; thu nhập bình quân 4,5 triệu đồng người/tháng; giá trị đầu tư 7.600 tỷ đồng, khẳng định vai trò nòng cốt của Tập đoàn Công nghiệp xây dựng Việt Nam.