Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty CP ĐTXD & PTĐT Sông Đà lần I năm 2010Sau 2 ngày làm việc rất khẩn trương và nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao của 32 đồng chí Đảng viên, đến 12h30’ ngày 20 tháng 07 năm 2010 Đại hội Đảng bộ Công ty CP ĐTXD & PT Đô thị Sông Đà lần thứ I nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã thành công tốt đẹp.


Đồng chí Hoàng Văn Anh – Bí thư Đảng ủy Công ty CP ĐTXD & PT Đô thị Sông Đà báo cáo công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2008 – 2010 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Đại hội rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Lê Văn Quế – Anh hùng lao động - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sông Đà đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu sáng suốt lựa chọn bầu BCH Đảng bộ Công ty CP ĐTXD & PT Đô thị Sông Đà khóa I nhiệm kỳ 2010 – 2015.


BCH Đảng bộ Công ty CP ĐTXD & PT Đô thị Sông Đà khóa I nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Đại hội đã nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2010-2015 với những mục tiêu và chỉ tiêu cơ bản sau:

- Xây dựng và phát triển Công ty trở thành một Tổng Công ty kinh doanh nhà và bất động sản có thương hiệu mạnh trên thị trường, có tiềm lực kinh tế và con người đủ khả năng tổ chức triển khai và quản lý đầu tư xây dựng các dự án khu đô thị và nhà ở trên mọi quy mô khác nhau.

- Duy trì tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu SXKD chủ yếu của Công ty giai đoạn 2011 – 2015 đạt bình quân trên 30%/năm. Phấn đấu giá trị SXKD đến năm 2015 đạt 2.850 tỷ đồng.

- Tập trung mọi nguồn lực để xin được làm chủ đầu tư các dự án, phấn đấu năm 2011 có quỹ đất dự án 1.000ha đến năm 2015 có quỹ đất dự án 1.500ha

- Xây dựng Đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong nhiệm kỳ 5 năm tới và lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Phấn đấu 100% Chi bộ Đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

- Hàng năm có 95% trở lên đảng viên đạt danh hiệu đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 85% trở lên đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt đảng, đảm bảo đúng thời gian sinh hoạt theo quy định của Chi bộ và của BCH.

- Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với các đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công.

- Trong nhiệm kỳ 2010-2015 kết nạp được 20 – 30 Đảng viên mới. 100% Đảng viên mới được bồi dưỡng lý luận chính trị sau khi kết nạp và chuyển Đảng viên chính thức đúng kỳ hạn.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà quyết tâm đoàn kết một lòng, khắc phục những tồn tại, vượt qua mọi khó khăn thách thức để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ I, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã đề ra. Góp phần xứng đáng vào thành tích chung của Tập đoàn Sông Đà đóng góp vào sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.