Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Sông Đà – Hà NộiNgày 01/6/2010, tại Trụ sở Tập đoàn Sông Đà đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội. Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 200 tỷ đồng, với nhiệm vụ triển khai dự án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai theo hình thức hợp đồng BOT kết hợp BT và triển khai một số dự án khác.
Các cổ đông sáng lập Công ty bao gồm: Tập đoàn Sông Đà (55% VĐL), Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC) (15% VĐL), Công ty TNHH một thành viên hạ tầng Sông Đà (10 % VĐL), Công ty CP Sông Đà 9 (10% VĐL), Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà (10% VĐL).

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Quế, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp XD Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Thiện Tuấn UVHĐQT Tập đoàn Công nghiệp XD Việt Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC). Tham dự Đại hội còn có các đồng chí Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Giám đốc, phó GĐ các Ban của Tập đoàn cùng đại diện các cổ đông của Công ty.

Đại hội đã thông qua Điều lệ công ty; phương án kinh doanh năm 2010 và định hướng 2015; thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS và thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm; Đại hội đã bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát công ty.

Đồng chí Lê Văn Quế - Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CNXDVN
phát biểu chỉ đạo tại ĐH đồng cổ đông thành lập Công ty CP Sông Đà - Hà NộiĐồng chí Nguyễn Thiện Tuấn - UV HĐQT Tập đoàn CNXDVN,
Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng phát biểu tại
ĐH Đồng cổ đông thành lập Công ty CP Sông Đà - Hà NộiHội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà - Hà Nội ra mắt tại
Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Sông Đà - Hà Nội

• Hội đồng quản trị Công ty gồm:

1. Ông Đoàn Ngọc Ly
2. Ông Trần Anh Đức
3. Ông Nguyễn Minh Tiến
4. Ông Nguyễn Việt Dũng
5. Ông Lê Đồng Thành

• Ban kiểm soát Công ty gồm:

1. Ông Đặng Anh Vinh
2. Ông Dương Kim Ngọc
3. Ông Lê Tùng Hoa

Ngay sau khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã họp phiên thứ I và ra Nghị quyết bầu ông Đoàn Ngọc Ly, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm ông Trần Anh Đức, thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty; bầu ông Đặng Anh Vinh giữ chức vụ trưởng ban kiểm soát Công ty.
Ban chuẩn bị thành lập CT CP Sông Đà - Hà Nội.