Công ty cổ phần đầu tư xây dựng & phát triển đô thị Sông Đà đầu tư Khu đô thị phía tây Thành phố Thái NguyênNgày 02 tháng 11 năm 2010, UBND Tỉnh Thái Nguyên có văn bản số 1879/UBND-TH về việc: Chấp thuận cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng & phát triển đô thị Sông Đà thực hiện lập quy hoạch phân khu khoảng 445 ha cho các nhà đầu tư, bao gồm: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng & phát triển đô thị Sông Đà (Tập đoàn Sông Đà), Tập đoàn phát triển nhà và đô thị Việt Nam, Công ty xây dựng và san nền Thái Nguyên, Trung tâm phát triển quỹ nhà đất Thái Nguyên.

Trong đó, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng & phát triển đô thị Sông Đà trực tiếp thực hiện đầu tư xây dựng khu đô thị mới Sông Đà – Thái Nguyên với diện tích 195 ha.