Công ty cổ phần Tư vấn - Đầu tư SDU đầu tư Khu đô thị mới tại Thành phố Hòa Bình.Ngày 05 tháng 10 năm 2010, UBND Tỉnh Hòa Bình có văn bản số 1547/UBND- ĐT giao Công ty cổ phần Tư vấn – Đầu tư SDU và Công ty cổ phần đầu tư phát triển Anh Kỳ thực hiện khảo sát, lập báo cáo dự án đầu tư khu đô thị mới và Công viên dịch vụ vui chơi giải trí với quy mô 26ha tại Đường Trương Hán Siêu – TP Hòa Bình (Điểm nối với đường cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình).