Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần ĐTXD & PT Đô thị Sông Đà (SDU) nhiệm kỳ II - 2010Sáng ngày 25/9/2010 Công đoàn Công ty Cổ phần ĐTXD & PT Đô thị Sông Đà (SDU) tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ II nhiệm kỳ 2010-2012.

Lễ Chào cờ khai mạc  Đại hội Công đoàn

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Đ/c Hoàng Văn Anh – Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; Các đồng chí Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và toàn thể đoàn viên Công đoàn Công ty.

Đại hội được tổ chức tại Hội trường Tầng 1, Tập đoàn Sông Đà

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2007-2010; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2012 và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công Đoàn Công ty nhiệm kỳ 2007-2010 do đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày.

Đ/c  Nguyễn Văn Thanh trình bày các báo cáo trước Đại hội

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty đồng chí Hoàng Văn Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã phát biểu chỉ đạo Đại hội, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Công ty đối với tổ chức Công đoàn Công ty.

Đ/c Hoàng Văn Anh phát biểu tại Đại hội

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Đào Minh Chương – UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Công Đoàn Tập Đoàn Sông Đà tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Đ/c Đào Minh Chương phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra các đ/c trong BCH Công đoàn Công ty nhiệm kỳ II có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để xây dựng Công Đoàn Công ty trở thành Công đoàn cơ sở vững mạnh.


Các đoàn viên Công đoàn bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Khóa II –  nhiệm kỳ 2010 – 2012


Ban chấp hành Công đoàn Công ty  nhiệm kỳ 2010 - 2012


Đại diện Công đoàn cấp trên và Ban TGĐ Công ty chụp lưu niệm
với BCH Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2012

Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2010 – 2012:
-    Xây dựng đội ngũ BCH đáp ứng mô hình tổ chức Công đoàn Công ty trong  thời gian tới.
-    100% Công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh, 85% công đoàn bộ phận đạt tiêu chuẩn vững mạnh.
-    95% cán bộ Công đoàn tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng.
-    Kết nạp 10 – 15 đoàn viên ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam.
-    Thu nhập bình quân của CBCNV – LĐ đạt 9 – 12 triệu đồng/người/tháng.
Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần ĐTXD & PT Đô thị Sông Đà lần thứ II đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động Công ty hãy đoàn kết nhất trí, khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.