Thông báo nộp tiền đợt 5 - DA Tòa nhà SDU - 143 Trần Phú, Hà ĐôngMời quý vị xem chi tiết thông báo nộp tiền đợt 5 tại đây

Mời quý vị xem chi tiết thông báo bổ sung hoàn thiện hồ sơ đăng ký mua nhà tại đây