TIẾN ĐỘ DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI - TÒA NHÀ SDU - 143 TRẦN PHÚMời quý vị xem chi tiết tại đây