Danh sách tổng hợp chấm điểm DA NOXH - Tòa nhà SDU 143 Trần PhúMời quý vị xem chi tiết tại đây