Dự án cải tạo, xây dựng lại khu tập thể X1-26 Liễu Giai


  • Địa điểm: 26 phố Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội
  • Quy mô: Cao 25 tầng (không kể 02 tầng hầm, 01 tầng kỹ thuật, 01 tầng áp mái)
  • Tổng mức đầu tư: 451 tỷ đồng.

 

Các dự án khác: