Dự án Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông

Diện tích đất: 4.420m2
Tầng cao: gồm 2 tầng hầm và 34 tầng nổi