Dự án khu đô thị mới Nam An Khánh

Địa điểm: Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Ngày 04 tháng 9 năm 2009, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã phê duyệt Công ty làm chủ đầu tư cấp 2 Khu đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.