Dự án khu đô thị mới Nam An Khánh

Một số thông tin về dự án

  • Địa điểm: Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
  • Ngày 04 tháng 9 năm 2009, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã phê duyệt Công ty làm chủ đầu tư cấp 2 Khu đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.
  • Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) đã ký hợp đồng số 12/2009-HĐCN-NAK chuyển nhượng cho Công ty 2,12ha tại khu đô thị Nam An Khánh.
  • Ngày 14 tháng 9 năm 2009, Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt phương án kinh doanh Khu đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.
  • Hiện trạng dự án:

- Hết năm 2011, Công ty đã thi công xong phần kết cấu và xây thô toàn bộ lô TT28 và 16 ô lô TT29. Triển khai thi công phần kết cấu và xây thô 14 ô lô TT26

- Mục tiêu năm 2012: Hoàn thành thi công phần xây thô và hoàn thiện ngoài nhà các lô TT26, TT28, TT 29.