Dự án Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông

Diện tích đất: 4.420m2

Tầng cao: gồm 2 tầng hầm và 34 tầng nổi

Trung tâm thương mại - siêu thị - dịch vụ (tầng 1-5)

Các tầng Văn phòng (tầng 6-8)

Căn hộ chung cư (tầng 10-33)

Đã đưa vào khai thác và vận hành