Dự án khu đô thị mới Sông Đà – Hòa Bình

•   Ngày 24/3/2010 UBND Tỉnh Hòa Bình đã có văn bản số : 331/UBND-ĐT về việc cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà lập quy hoạch dự án đầu tư Khu đô thị mới tại khu vực Quỳnh Lâm và xã Dân Chủ, TP Hòa Bình.

•    Ngày 6/8/2010 UBND Tỉnh Hòa Bình đã có Quyết định số: 1287/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch 1/500 dự án khu đô thị mới Sông Đà – Hòa Bình tại Thành Phố Hòa Bình – Tỉnh Hòa Bình với quy mô diện tích khoảng 220 ha
•    Địa điểm :   Trung tâm Thành Phố Hòa Bình – Tỉnh Hòa Bình.
•    Diện tích đất dự án     :  220 ha.

Các dự án khác: