Dự án tổ hợp cao ốc Sông Đà – CNT Plaza.

•   Ngày 10/11/2006 UBND TP Hồ Chí Minh chấp thuận cho Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư (CNT) quy hoạch dự án Tổ hợp cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và chung cư tại Phường An Phú, Quận 2

•    Ngày 4/12/2010, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà và Cty cổ phần xây dựng và kinh doanh vật tư (CNT) đã ký Hợp đồng hợp tác đầu tư số 23/2010/HĐHTĐT về việc Hợp tác đầu tư khu tổ hợp cao ốc Sông Đà – CNT plaza tại  Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh.
•    Địa điểm: Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh.
•    Diện tích đất dự án     : 14.366,8 m2.
•    Diện tích xây dựng Công trình: 5.747 m2.
•    Tổng diện tích sàn xây dựng tòa nhà : 36.585 m2.
•    Tổng mức đầu tư dự kiến    : 1.182 tỉ đồng, trong đó SDU 40%.

Các dự án khác: