Xây dựng lại khu tập thể Phương Mai

Địa điểm: Khu tập thể Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội

  • Ngày 01 tháng 10 năm 2007 UBND thành phố Hà Nội có văn bản số: 5355/UBND-XDĐT giao Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà làm chủ đầu tư lập quy hoạch cải tạo, xây dựng lại đồng bộ các công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu tập thể Phương Mai, quận Đống Đa.
  • Tổng diện tích đất nghiên cứu: khoảng 27,1ha
  • Hiện tại Công ty đã hoàn thành lập quy hoạch chi tiết 1/500 và trình UBND Thành phố phê duyệt.

Mục tiêu kế hoạch năm 2010:

- Hoàn thành và phê duyệt QH chi tiết 1/500.

- Lập Báo cáo đầu tư một khu thành phần của dự án.

- Thỏa thuận và lập phương án đề bù tạm cư và tái định cư.

- Lập TKCS và lập dự án đầu tư