Xin ý kiến cổ đông Về việc: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2011 điều chỉnh

Danh sách tài liệu gửi Cổ đông:

Nghị quyết Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2011  Download

Phiếu xin ý kiến Cổ đông V/v thông qua kế hoạch SXKD điều chỉnh năm 2011 Download

Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD điều chỉnh năm 2011 Download

 

...Lưu ý:

1.  Yêu cầu Quý vị cổ đông ký và ghi rõ họ tên đối với cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức để đảm bảo tính hợp lệ của phiếu.

2.  Các Quý vị cổ đông xem xét, thông qua các chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh nêu trên theo mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông kèm theo và gửi về Công ty trước ngày  15/ 11/2011 theo địa chỉ sau đây:

Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà.

Trụ sở Công ty: Tầng 7, nhà G10, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Rất mong nhận được sự hợp tác của các Quý vị cổ đông!

 

Partner sended: