Ban Tổng Giám đốc


Tổng Giám đốc        :    Ông Nguyễn Trọng Phước

Phó Tổng Giám đốc :    Ông Trịnh Xuân Thụy

 

Chi tiết về các thành viên Ban Tổng Giám đốc:

1. Ông Nguyễn Trọng Phước

- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư.

- Từng giữ các chức vụ: Chuyên viên Phòng KHĐT Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội; Xưởng phó Xưởng thiết kế, Giám đốc Văn phòng thiết kế 3, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng - TCT Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD-CIC), Phó TGĐ Công ty CP VICEM Đô thị xi măng Hải Phòng, Phó TGĐ Công ty CP ĐTXD & PTĐT Sông Đà.

2. Ông Trịnh Xuân Thụy

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, cử nhân Kinh tế

- Từng giữ các chức vụ:

Chuyên viên Quản lý và điều động lao động, thanh tra pháp chế; thường trực Ban ISO, Phó trưởng phòng TCHC kiêm Thư ký HĐQT Công ty Công trình 6.

Ủy viên HĐQT các đơn vị: Công ty CP ĐTXD Đô thị Bắc Hà, Công ty CP Tư vấn đầu tư SDU.

Phó trưởng phòng, Trưởng phòng HCTH kiêm Thư ký HĐQT Công ty CP ĐTXD & PTĐT Sông Đà