Thông báo nộp tiền mua bán căn hộ đợt 5 Dự án Toà nhà Sông Đà - Hà ĐôngCông ty chúng tôi đã thông báo đợt 5 (lần1) ngày 08/01/2010 đến nay quý khách hàng vẫn chưa nộp tiền đợt 5. Một lần nữa Công ty chúng tôi thông báo đợt 5 (lần cuối) mời Quý khách hàng nộp số tiền trên. Nếu đến ngày 08/02/2010 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng & phát triển Đô thị Sông Đà không nhận được số tiền trên thì Công ty chúng tôi sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng theo khoản 6.2 điều 6 đã ký với Ông/Bà và sẽ chuyển quyền góp vốn cho khách hàng khác.

 

1. Thời gian thanh toán: Chậm nhất đến ngày 08/02/2010.

2. Hình thức thanh toán:

- Nộp tiền mặt: Tại Phòng Tài chính Kế toán - P702, nhà G10, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội; Số điện thoại: 043.552.63.88

- Chuyển khoản:  chuyển vào số Tài khoản 45010000136613 tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây.

 

Mọi khiếu kiện của Ông/Bà đều không có giá trị.

Trân trọng thông báo để thực hiện!